Imprimeix la fitxa

Enderroc de finques als carrers Arc del Teatre, Lancaster i Guàrdia

Descripció de l'obra:

Treballs d'enderroc de diverses finques situades al carrer Arc del Teatre número 4-16, al carrer Lancaster número 14-22 i al carrer Guàrdia número 15-17 i 19, i d'arranjament del solar adjacent a la finca situada al carrer Arc del Teatre número 12. L'enderroc del carrer Guàrdia va finalitzar el desembre de l'any 2015. L'enderroc del carrer Arc del Teatre està aturat. Està previst dur a terme les actuacions del carrer Lancaster a partir del 2 de març i fins al 6 de juliol de 2018.

Ubicació:

La següent imatge mostra l'àmbit complert de l'obra, amb totes les fases en que les que es pot dividir el projecte. En alguns casos pot diferir de la representació de la obra al plànol, on només es mostra l'àmbit de la fase que s’està duent a terme en aquests moments.

Districte:
CIUTAT VELLA
Barri:
el Raval

Carrers Arc del Teatre, Lancaster i Guàrdia

Dades bàsiques:

Tipus d'obra:
Equipaments i Habitatge
Termini d'execució:
Des de març de 2015 a juliol de 2018
Estat:
Finalitzada

Dades addicionals:

Promotor:
BAGURSA
Constructor:
Construcciones y desmontes Ribera Navarra SA

Fases de l'obra:

Fase 1

Data inici:
09/03/2015
Data fi:
03/05/2015

El procediment es basa en una deconstrucció manual-mecànica, i es fa necessari el tancament a la circulació dels carrers de Guàrdia, Arc del Teatre i Lancaster en l'àmbit dels treballs (deixant en atzucac els carrers Guàrdia i Lancaster des del carrer Nou de la Rambla, de 7,00 a 20,00 hores). L'accés de la maquinària d'obra i camions de recollida de runes es realitza des de l'avinguda Drassanes pel carrer Arc del Teatre, i cal retirar una zona d'aparcament de 8 motos situada al costat Besòs de la cruïlla de l'avinguda Drassanes amb el carrer Arc del Teatre.

Afectacions:
  1. Vianants
  2. Trànsit rodat privat

Fase 2

Data inici:
09/12/2015
Data fi:
25/03/2016

Treballs per a la deconstrucció de dues finques situades al carrer Arc del Teatre número 8-10, amb una durada de 10 setmanes. El procediment es basa en una deconstrucció manual-mecànica, que es desenvolupa per fases. Fase 1: establiment del perímetre de protecció i col·locació dels elements de seguretat. Fase 2: treballs previs, implantació en obra i col·locació d'elements de seguretat. Fase 3: retirada de residus especials i banals. Fase 4: deconstrucció de l'edifici. Fase 5: fi de les obres. Per a la deconstrucció és necessari el tancament a la circulació del carrer Arc del Teatre en l'àmbit dels treballs, entre el carrer Guàrdia i el carrer Lancaster, deixant en atzucac el carrer Lancaster des del carrer Nou de la Rambla, en horari de 07,00 hores a 20,00 hores. Destacar que l'accés de maquinària d'obra i de camions de recollida de runes es realitza des de l'avinguda Drassanes pel carrer Arc del Teatre, i això comporta retirar una zona d'aparcament de 8 motos situada al costat Besòs de la cruïlla de l'avinguda Drassanes amb el carrer Arc del Teatre.

Afectacions:
  1. Vianants
  2. Trànsit rodat privat

Fase 2018. Deconstrucció finques carrer Lancaster

Data inici:
02/03/2018
Data fi:
06/07/2018

Demolició urgent de dos edificis del carrer Lancaster, el número 24 i el número 22, després de la inspecció efectuada per Bombers el dia 28 de febrer. L'accés pel carrer Arc del Teatre està tallat per l'enderroc d'un altre edifici, i s'ha d'accedir pel carrer Montserrat des del Portal de Santa Madrona. Es programa l'actuació del 2 de març a l'11 de maig de 2018. Les dues primeres setmanes es fan tasques de neteja i hi accedeixen dos camions al dia. Després comença l'enderroc i es preveuen quatre camions al dia. A l'entrada del carrer Montserrat hi ha una pilona que cal baixar en horari de feina, de 8h a 19h, perquè la sortida de camions és pel mateix carrer. També cal retirar provisionalment el semàfor de la dreta de la pilona. Igualment es retiren les places de moto i les pilones del costat Llobregat del carrer Montserrat. Com que el carrer és molt estret els camions entren i surten acompanyats d'un senyalista d'obra. Durant l'horari de treball es tanca l'àmbit de l'obra amb tanca rivisa, i es permet el pas de vianants deixant una amplada d'1,20m. A la nit es retira la tanca a la línia de façana. Es permet la sortida de vehicles del carrer Guàrdia cap al carrer Nou de la Rambla. El carrer Lancaster queda en atzucac.

Afectacions:
  1. Trànsit rodat privat

Data última publicació

19/09/2018